De nieuwe ACT toolkit voor LOB is online!

24 maart 2015

Ingegeven door behoeften van het werkveld namen Tom Luken en ik ruim een jaar geleden het initiatief om het bestaande LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) landschap te verrijken met een vernieuwende aanpak.Concreet resultaat is een toolkit met 25 instrumenten die op verschillende manieren ingezet kunnen worden om het studiekeuzeproces van leerlingen te ondersteunen. In bescheiden mate draagt het gebruik ervan ook bij aan de voor de toekomst zo belangrijk gevonden psychologische flexibiliteit. De tools kunnen kosteloos gedownload worden en ook de CDDQ is aanvankelijk kosteloos.

Zie de website en de laatste nieuwsbrief

De ACT toolkit bestaat uit een aantal innovatieve tools voor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding. De doelgroep bestaat uit keuzebegeleiders in de tweede fase van havo en vwo en bij de overgang naar het hoger onderwijs.
Een belangrijke inspiratiebron voor de toolkit is ACT: de Acceptatie en Commitment Therapie. Deze benadering helpt bij het maken van gefundeerde keuzen en bevordert psychische gezondheid en flexibiliteit. Een andere inspiratiebron is de theorie van Gati en Osipow over de moeilijkheden bij het kiezen van opleiding en beroep. Hierop is de CDDQ gebaseerd, een gevalideerd meetinstrument dat bij elke leerling inzicht biedt in de vraag hoe hij of zij in het keuzeproces staat en wat belangrijke aandachtspunten zijn.