De LOB online leergang

Waar staan wij eigenlijk met LOB en waar willen we naartoe als school? Hoe geef ik handen en voeten aan LOB binnen mijn school? Welke LOB-activiteiten kunnen wij ontwikkelen en welke rollen en taken zijn er te onderscheiden? Hoe kunnen we slim samenwerken met het vervolgonderwijs en hoe betrekken we ouders bij LOB?

Dit zijn vragen die aan bod komen in de online leergang loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) die sinds oktober 2014 met vernieuwde content beschikbaar is. Tijdens de leergang maken deelnemers kennis met alle ins & outs van LOB en werken zij aan een integraal LOB-plan. De leergang bestaat uit acht online modules. Zo leer je hoe je een visie op LOB opstelt, wat de rollen en taken rondom LOB zijn en hoe je ouders kunt betrekken bij het LOB-traject. Ook maak je kennis met aansprekende voorbeelden uit de praktijk. Rode draad door de leergang is het uitwerken van een integraal plan van aanpak voor LOB op jouw school. Het grote voordeel van de leergang is dat je de modules op afstand kunt doorlopen, en dat alle materialen online beschikbaar zijn.

Inhoud en opbouw van de online leergang

Tijdens de online leergang maak je in acht online modules kennis met alle aspecten van loopbaanoriëntatie en –begeleiding in het voortgezet onderwijs. Dit zijn de thema’s van de modules:

  • Module 1: naar een visie op LOB
  • Module 2: doorlopende leerlijn LOB
  • Module 3: werken aan loopbaancompetenties
  • Module 4: rollen en taken rondom LOB in de school
  • Module 5: samenwerken met het vervolgonderwijs
  • Module 6: competenties en professionalisering
  • Module 7: ouders betrekken bij LOB
  • Module 8: integraal plan van aanpak LOB

De modules bestaan uit een theoretisch deel, praktijkvoorbeelden, kennisvragen en een opdracht.

Tijdsinvestering

Het online doorlopen van een module en het beantwoorden van de verdiepingsvragen kost steeds ongeveer vier uur. Daarnaast wordt elke module afgesloten met een opdracht. Het maken van deze opdracht kost naar schatting 8 uur per module. Optioneel bevat elke module een praktijkopdracht, die bedoeld is

om samen met je collega’s uit te voeren. Deze praktijkopdracht is facultatief, maar als je besluit die wel uit te voeren vraagt dat dus ook de nodige planning en tijd (naar schatting 8 uur).

Doelgroep

De leergang is bedoeld voor LOB-coördinatoren en decanen binnen het vmbo, de havo of het vwo. Voor mensen dus die verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de loopbaanoriëntatie en –begeleiding binnen hun school, of daar een belangrijke rol in spelen. Voor mensen die hun kennis over LOB willen verdiepen, en aan de slag willen met een integraal plan van aanpak voor LOB binnen hun school of het bestaande plan willen verbeteren. Naast individuele deelname is het ook mogelijk als team per school deel te nemen en samen de online modules te volgen en de opdrachten te maken.

 

Kosteloos toegang tot de online modules van de leergang

Via www.spons.nl/onlineleerganglob kun je de online leergang zelf volgen waar en wanneer je maar wilt. Dat werkt als volgt:

1. Ga naar www.spons.nl/onlineleerganglob.

2. Klik op een module naar keuze.

3. Klik op ‘start met leren’.

4. Log in (als je al een account hebt) of maak een nieuw, gratis account aan

We wensen je heel veel succes en plezier!

 

Opbrengsten online leergang: wat levert het volgens deelnemers op?

Inspiratiefilm online leergang vind je hier:http://youtu.be/32vrG7_Kxto

Volgen van de online leergang
Via deze link kan je de online leergang zelf volgen waar en wanneer je maar wilt. We wensen je heel veel succes en plezier!