De LOB online leergang

Waar staan wij eigenlijk met LOB en waar willen we naar toe als school? Hoe geef ik handen en voeten aan LOB binnen mijn school? Welke LOB-activiteiten kunnen wij ontwikkelen en welke rollen en taken zijn er te onderscheiden? Hoe kunnen we slim samenwerken met het vervolgonderwijs en hoe betrekken we ouders bij LOB?

Dit zijn vragen die aan bod komen tijdens de online leergang loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) die in februari en september 2014 van start gaat. Tijdens de leergang maken deelnemers kennis met alle ins & outs van LOB en werken zij aan een integraal LOB-plan. De leergang bestaat uit acht online modules, die elk begeleid worden door een coach. Zo leer je hoe je een LOB-werkplan opstelt, wat de rollen en taken rondom LOB zijn en hoe je ouders kunt betrekken bij het LOB-traject. Ook maak je kennis met aansprekende voorbeelden uit de praktijk. Rode draad door de leergang is het uitwerken van een integraal plan van aanpak voor LOB op jouw school. Het grote voordeel van de leergang is dat je de modules op afstand kunt doorlopen, en dat alle materialen online beschikbaar zijn en blijven. Tegelijkertijd ontvang je wel begeleiding en coaching van een inhoudelijke expert, en maak je deel uit van een leernetwerk met andere cursisten, die je ook ‘live’ ontmoet tijdens een start- en slotbijeenkomst.

Inhoud en opbouw van de online leergang
Tijdens de online leergang maak je in acht online modules kennis
met alle aspecten van loopbaanoriëntatie en –begeleiding in het
voortgezet onderwijs. Dit zijn de thema’s van de modules:

• Module 1: naar een visie en beleid op LOB
• Module 2: leerlijnen LOB: de vorm en inhoud van LOB in het curriculum
• Module 3: het opstellen van een LOB-werkplan
• Module 4: rollen en taken rondom LOB in de school
• Module 5: de vijf loopbaancompetenties
• Module 6: samenwerken met het vervolgonderwijs
• Module 7: competenties en professionalisering rondom LOB
• Module 8: ouders betrekken bij LOB

De modules bestaan uit een theoretisch deel, praktijkvoorbeelden, kennisvragen en een opdracht. Gedurende de leergang krijg je begeleiding van een coach, veelal een expert voor het thema van de betreffende module. Deze coach geeft je feedback op de kennisvragen en de deelopdracht. Alle
deelopdrachten bij elkaar vormen de eindopdracht: een integraal plan voor LOB in je eigen school. Bij voltooiing van de online leergang en de eindopdracht ontvangen deelnemers een certificaat van
deelname.

Tijdsinvestering
Het doorlopen van een online module kost steeds ongeveer drie uur. Daarnaast wordt elke module afgesloten met een deelopdracht. Het maken van een deelopdracht kost naar schatting 4 tot 8 uur
per module, maar is als zodanig facultatief. Alle deelopdrachten bij elkaar vormen de eindopdracht: een integraal plan voor LOB in je eigen school.

Doelgroep
De leergang is bedoeld voor LOB-coördinatoren en decanen binnen het vmbo, de havo of het vwo. Voor mensen dus die verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de loopbaanoriëntatie en –begeleiding binnen hun school, of daar een belangrijke rol in spelen. Voor mensen die hun kennis over LOB willen verdiepen, en aan de slag willen met een integraal plan van aanpak voor LOB binnen hun school of het bestaande plan willen verbeteren. Naast individuele deelname is het ook mogelijk als team per school deel te nemen en samen de online modules te volgen en de opdrachten te maken. Let op! De leergang vraagt een behoorlijke investering van de deelnemers en is daarom alleen geschikt voor medewerkers van vo-scholen die zowel de rol, de competenties, de ambitie als het draagvlak binnen hun school hebben om een integraal plan voor LOB te maken.

Volgen van de online leergang
Via deze link kan je de online leergang zelf volgen waar en wanneer je maar wilt. We wensen je heel veel succes en plezier!