Projectpublicaties

 • Highlights nulmeting loopbaanbegeleiding en –oriëntatie

  Lees verder
 • Een effectieve loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) wordt steeds belangrijker om leerlingen zich succesvol te laten ontwikkelen. Mede daarom is het Project Stimulering LOB in 2009 door de VO-raad in het leven geroepen.

  Lees verder
 • Het is mede de verantwoordelijkheid van de school om ervoor te zorgen dat een leerling op de 'juiste' plek komt een studie kiest waar de leerling het best tot zijn recht komt.

  Lees verder
 • In de publicatie "Ouderbetrokkenheid praktisch aan de slag LOB" staan activiteiten en adviezen voor het betrekken van ouders bij de loopbaanbegeleiding van hun kind. We maken onderscheid in ouderbijeenkomsten en gesprekken.

  Lees verder
 • Scholen vinden het belangrijk te weten hoe hun oud leerlingen het doen in het vervolgonderwijs. Maar hoe kom je aan de juiste informatie?

  Lees verder
 • Bijna alle Nederlandse jongeren zijn actief op social media, zo meldde RTL Nieuws gisteren.

  Lees verder
 • Wat verwachten scholieren van hun vakdocent? Van hun ouders, mentor of decaan als het gaat om LOB? Loopbaanoriëntetie betreft alles wat scholieren helpt om hen voor te bereiden op keuzes voor hun toekomstige studie of baan.

  Lees verder
 • Het project Stimulering LOB nieuwe hulpmiddelen ontwikkeld rondom professionalisering over LOB.

  Lees verder
 • Het Stimuleringsproject LOB heeft in 2012 het initiatief genomen om de oprichting en ontwikkeling van vijf LOB-ontwikkelteams te stimuleren.

  Lees verder
 • In samenwerking met het onderzoeksbureau OiG heeft project Stimulering LOB zes suggesties uitgewerkt hoe een vo-school social media kan inzetten als instrument voor LOB.

  Lees verder

Pagina's