Netwerken

Het ondersteunen van kennisuitwisseling rondom LOB is een belangrijke activiteit van het project. Regelmatig vinden bijeenkomsten plaats van zowel formeel als informeel karakter.

LOB-café

Twee keer per jaar wordt een LOB-café georganiseerd. Dit is een gezamenlijk initiatief van de VO-raad en MBO diensten vanuit de projecten Stimulering LOB. Zij geven met het LOB-café ruimte aan de informele ontmoeting tussen vo en mbo om zo duurzame relaties te laten ontstaan. Relaties die leiden tot innovatie, kennisdeling en de toepassing van ‘best practises’ rondom het thema LOB en daarbuiten. Middels nieuwsberichten wordt het eerstvolgende LOB-café bekend gemaakt.