Professionaliseringsaanbod LOB

Veel deskundigheidsbevordering en professionele uitwisseling vindt plaats binnen de decanenverenigingen. Maar ook nascholingsinstellingen en adviesorganisaties bieden professionaliseringsactiviteiten aan. Decanen, mentoren, docenten en schoolleiders kunnen hiermee hun LOB-competenties verder ontwikkelen.
 
Het project ‘Stimulering LOB’ heeft medio 2012 dit aanbod landelijk laten inventariseren. Raadpleeg hier hetprofessionaliseringsaanbod. Er is géén keurmerk verbonden aan dit overzicht. De VO-raad doet geen uitspraken over de kwaliteit van de aangeboden dienstverlening.
 
Het aanbod is te filteren op doelgroep en op inhoudelijk thema. Klik in de lijst met resultaten door naar de detailinformatie over aanbieder, locatie, prijs en overige informatie. 
 • JINC

  Leerlingen op jonge leeftijd kennis laten maken met het bedrijfsleven
  Lees verder
 • Richting-Wijzer Advies

  Mentoren trainen in de manieren hoe loopbaaninstrumenten ingezet kunnen worden binnen LOB. De belangrijke loopbaanelementen komen aan bod en de vraag hoe je deze kunt onderzoeken. Welke vragen kun je stellen, hoe kun je dingen combineren, koppelen en integreren. Deels gebaseerd op methodiek uit het boek "had ik maar... Stap voor stap naar de juiste sector- of profielkeuze" en uit het boek "De rest van je leven?"
  Lees verder
 • SED Loopbaanontwikkeling / 2F Consultancy

  Het stadium van ontwikkeling van LOB varieert per school van een eerste verkenning tot een geïntegreerd onderdeel van het leerproces. In de meeste gevallen beperkt LOB zich nog tot studiebegeleiding of losstaande projecten. Mede door recent (2012) onderzoek onder 25 schoolleiders van vmbo en mbo zijn SED en 2F gesterkt in hun overtuiging dat LOB alleen kan slagen als het een continue proces is en als het breed wordt gedragen door de schoolorganisatie. Door de uiteenlopende stadia van ontwikkeling is er geen vast traject uit te stippelen maar dient met iedere school eerst verkend te worden waar ze staat (o.a. met de LOB-scan), waar ze naartoe wil en hoe dat volgens een samenhangend plan kan worden bereikt. Voor onderzoek naar draagvlak werken SED 2F met een cultuurscan©. Voor de begeleiding van de leerling kan specifiek instrumentarium worden ingezet. Daarmee kunnen de vorming van beroepsbeelden, de motivatie en overige LOB competenties geautomatiseerd worden gemeten. Verder kan de leerling zich creatief uiten over zijn ervaringen en dit publiceren in een blog, op het ELO of op bijvoorbeeld Facebook. Deze acties besparen veel tijd en bieden de mentoren meer tijd om goed voorbereide en gestructureerde (reflectie)gesprekken met de leerling te voeren. SED en 2F verkennen vrijblijvend met de school waar de behoefte ligt en hoe dat is te vertalen in een planmatige aanpak.
  Lees verder
 • LOOV Onderwijsontwikkeling

  Het gaat om het leren ontwikkelen van integrale beroepsopdrachten. Opdrachten in het kader van LOB volgens een vaste structuur. De training is met name bedoeld voor de scholen die aansluiting zoeken bij het MBO zoals de VM2 trajecten.
  Lees verder
 • NVS-NVL

  Doel: beginnende decanen op hun taak in de school voorbereiding. Inhoud: - het maken van een opzet voor een jaaractiviteitenplan - informatiestromen rondom LOB-materialen - de structuur van het voortgezet en aansluitend onderwijs - het organiseren van ouderavonden - het gebruik van tests en toetsen - financiën en rechtspositie - onderhandelen
  Lees verder
 • NVS-NVL

  Doel: zorgcoördinatoren voorbereiden op de taak in de school. Inhoud: • het maken van een opzet voor een jaaractiviteitenplan • informatie- en communicatiestromen rondom ZorgAdviesTeams • in kaart brengen van jeugd- en leerlingenzorg rondom de school • positionering in de eigen organisatie / afstemming van taken en bevoegdheden • privacy en rechtspositie (waar bemoei je je mee?) • handelingsgericht werken met collega’s
  Lees verder
 • NVS-NVL

  Doel: het bieden van nascholing voor loopbaan- en leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren en teamleiders in de buurt en in op een gunstige tijd. Kort maar krachtig. Inhoud: Men kan kiezen uit 5 workshops: - Effectief communiceren - Decanen trainen de mentoren in LOB-vaardigheden - Timemanagement - Loopbaangesprekken voeren
  Lees verder
 • NVS-NVL

  Doel: Verfrissing en verdieping voor decanen Inhoud: Men kan 2 workshops kiezen uit een aanbod van 6 workshops: • Effectief communiceren • Decanen trainen mentoren in LOB-vaardigheden • Loopbaanbegeleider en de digitale informatiestroom • Timemanagement • LOB in het PTA • Loopbaangesprekken voeren
  Lees verder
 • Fontys Lerarenopleiding Tilburg

  Leerlingen hebben elk hun eigen kwaliteiten en motieven. Welke beroepskeuze sluit daar het beste bij aan? Als docent kunt u hen hierbij helpen. De training ‘LOB, wat moet ik ermee?’ gaat uit van de theorie die is opgezet door Frans Meijers en Marinka Kuijpers van de Haagse Hogeschool. De vaardigheden en kennis die zij naar voren brengen, kunt u als docent direct toepassen. Na deze training beschikt u over de kennis om uw leerlingen goed te begeleiden bij hun keuze.
  Lees verder
 • Coöperatieve Vereniging De TalentMakelaar U.A.

  De RichtingWijzer richt zich met name op het ontdekken van passies en talenten. Met passie bedoelen we datgene ervaren wat je diep van binnen, vanuit je kern, graag wilt ervaren. Talenten zijn je aangeboren kernga-ven. Samen met een talentmakelaar ontdekt iemand welke krachtige talenten het beste ingezet en ontwikkeld kunnen worden om de belangrijkste passies te rea-liseren. Op basis van deze afstemming en dit inzicht kan iemand de regie in eigen hand nemen en zijn eigen leven dirigeren.
  Lees verder

Pagina's